poniedziałek, 21 marca 2011

Wakacyjne turnusy wspierajace rozwój

W okresie wakacyjnym zapraszam do skorzystania z mini turnusów wspierających rozwój Waszego dziecka.
Będą to intensywne, kilkugodzinne zajęcia oparte na wielu metodach terapeutycznych. Program ustalany jest indywidualnie w zależności od problemów dziecka. Mini turnusy zakładają również opracowanie programu do pracy z dzieckiem w domu i przekazanie instruktażu Rodzicom.Program turnusów obejmuje:

  • terapię integracji sensorycznej
  • terapię taktylną (metoda dr. S. Masgutowej)
  • integrację odruchów ( metoda dr. S. Masgutowej)
  • terapię pedagogiczną
  • rozwijanie percepcji wzrokowej w oparciu o metodę M.Frostig i D.Horne oraz M. Korendo
  • doskonalenie grafomotoryki
  • sensomotoryczną stymulację rozwoju mowy (dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy)
  • zabawy plastyczne w oparciu o różne techniki (nastawienie na doskonalenie pracy ręki oraz wyciszenie dziecka)
  • elementy treningu twórczego myślenia dla dzieci
 UWAGA: zajęcia indywidualne!

Rodzice będą mogli skorzystać z porady dotyczącej doboru odpowiednich pomocy terapeutycznych, zabawek oraz metod do pracy z własnym dzieckiem.

Możliwa jest również w ramach turnusu konsultacja z psychologiem dziecięcym i fizjoterapeutą

Czas trwania turnusu: 1 tydzień (możliwe indywidualne ustalenia)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza