wtorek, 16 listopada 2010

Prawa - Lewa

Dzieciom przypomina włoski orzech.
Ludzki mózg pomimo niewielkiego rozmiaru jest bardziej skomplikowany niż największy komputer. Magazynuje i przetwarza dane napływające z oczu, nosa, uszu, języka i skóry oraz przekazuje inne sygnały do mięśni i gruczołów. Jednak mózg potrafi znacznie więcej niż tylko manipulować danymi. Jest miejscem, w którym powstają nasze uczucia, pragnienia i ambicje. W mózgu powstają także nasze wszystkie myśli i idee.

Obydwie półkule pomimo identycznego wyglądu, wykonują różne zadania. Są połączone tkanką nerwową zwaną spoidłem wielkim mózgu. Gdyby doszło do jego uszkodzenia, prawa i lewa półkula działałyby częściowo niezależnie i mogłyby mieć różne myśli i odczucia.
Lewa półkula odpowiedzialna jest za prawą część ciała i zawiera ośrodki mowy, języka, zdolności matematycznych i logicznego myślenia. 
Prawa półkula kontroluje lewą część ciała i wiązana jest z odbiorem wizualnym, zdolnościami muzycznymi i myśleniem abstrakcyjnym.

Oto wyszczególnione funkcje półkul mózgowych (informacje niezwykle przydatne w pracy z dziećmi :) )

  • Funkcje lewej półkuli mózgu: 
 •    kieruje funkcjami analitycznymi i relacyjnymi, np. „dostrzega” elementy liter, wszystkie kropki i kreski
     (ś, ć, ź, з, ż, dż), a także „widzi” zależność między obecnością znaku lub jego brakiem (w literach l, ł lub n, ń)
•    przetwarza, odbiera i przechowuje bodźce znane
•    organizuje informacje w sposób sekwencyjny np. układa kolejność głosek w wyrazach kto-kot, zmieniając ich znaczenie

•    dokonuje porównania bodźców poprzez ujęcie relacji związków między nimi np. kreseczka (t), nie ma kreseczki (l). Jest pętelka (ą), nie ma pętelki (a)
•    odbiera, rejestruje upływający czas
•    przetwarza materiał związany z cichym czytaniem
•    ukierunkowuje uwagę
•    słyszenie prawouszne to słyszenie warunkujące prawidłową komunikację słowną
•    odbiera, identyfikuje i różnicuje dźwięki mowy
•    mowa docierająca do prawego ucha jest szybciej i lepiej rozumiana
•    przede wszystkim następuje odbiór treści wypowiedzi 
•    dokonuje złożonych operacji werbalnych
•    przetwarza reguły (w tym językowe)


  • Funkcje prawej półkuli mózgu:

 •    kieruje funkcjami globalnymi np. może porównywać wzory zapisanych słów
•    steruje procesami orientacji na nowe bodźce
•    kieruje się w procesach identyfikacji bodźców podobieństwem fizycznym np. „tata i łata” mogą być rozpoznawane jako takie same słowa. Litery s-ś jako identyczne
•    przetwarza i przechowuje informacje muzyczne i matematyczne
•    odbiera informacje dotyczące przekazywanych uczuć
•    dokonuje przetwarzania wszystkich informacji przestrzennych
•    rozpoznaje figury geometryczne (kontur, barwa, jasność)
•    rozpoznaje bodźce zamierające ładunek emocjonalny
•    reguluje ocenę znaczenia informacji emocjonalnych
•    rozumie słyszane i odczytywane globalnie konkretne rzeczowniki
•    identyfikuje i różnicuje samogłoski
•    kontroluje kierunek czytania
•    kontroluje cechy prozodyczne wypowiedzi (intonację, akcent i rytm)
•    pozwala rozumieć kontekst wypowiedzi oraz metafory
•    w słyszeniu lewousznym dłuższa jest droga którą pokonują dźwięki od lewego ucha do prawej półkuli mózgowej (ok. 0,4-0,9 milisekundy)
•    dzieci słyszące lewousznie narażone są na bloki emocjonalne podczas mówienia, często gubią sylaby, nie pamiętają tego co było na lekcji
•    słyszenie lewouszne jest często przyczyną niepłynności mówienia - 90% jąkających przejawia słyszenie lewouszne
•    rozpoznaje, zapamiętuje, przetwarza  znaki ikoniczne, piktogramy
•     lepiej rozumie język mówiony niż pisany

•    działa wg programu przez podobieństwo - „to, co jest podobne jest rozpoznawane jako takie samo”

1 komentarz:

  1. Polecam szczerze Pracownię Małego Człowieka. Pani Ania jest godna zaufania i jest doskonałym Specjalistą, kreatywną Kobietą,zdolnym Pedagogiem. Podstawą jednak jest fakt, że ma powołanie do pracy z dziećmi i pracuje z nimi, jak człowiek z człowiekiem, a nie dorosły z dzieckiem.

    P.S. Wiem, że nie byłaby tym kim jest nie tylko dzięki Olgierdowi, ale dzięki Jej wszystkim dzieciom (również dzięki Lence, Jeremiemu) i wydarzeniom, które kiedyś związały Ją z Akwarellą. Życzę powodzenia i jeszcze raz polecam Jej Pracownię - tutaj mały człowiek nie będzie marnował swojego dziecięcego potencjału i cżłowieczeństwa ;). Pozdrawiam, Marta Olczak-Kutak - Dyrektor/Właściciel Przedszkola "Akwarella" w Piasecznie

    OdpowiedzUsuń